Copenhagen Brew
Privatspolitik
Senast uppdaterad: 2022-03-13

Som besökare till vår hemsida är du i trygga händer. Nedan finns vår datapolicy, som handlar om den information vi samlar in för att säkerställa användarupplevelsen på vår webbplats. Vidare beskriver vi varför du kan navigera runt på vår sida med sinnesfrid utan att oroa dig för om vi missbrukar dina digitala fotspår på sidan

Personlig information
När du går in på vår webbplats registreras din personliga information. Personuppgifter är information som leder tillbaka till dig. Detta kan bl.a. vara information om din dator eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk plats, samt din navigering på sidan. Denna information kan användas i samband med. nyhetsbrev, tävlingar, undersökningar etc.

Syfte med att lagra information
Denna information är avsedd att identifiera dig som användare, så att annonserna du kan visas, får största möjliga relevans. Vidare används uppgifterna för att registrera köp och betalningar, samt för att säkerställa att de tjänster du efterfrågar levereras korrekt – det kan till exempel vara nyhetsbrev, meddelanden etc. Om du ger samtycke till och anger ditt namn, e-post , adress , telefonnummer och betalningsinformation kan även denna information behandlas. Denna information kommer i regel endast att vara tillgänglig vid köp eller inloggning

Säkerhetsåtgärder
Tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits till den information vi har kommer att raderas, publiceras, manipuleras, försämras eller missbrukas i strid med lagen

Tidsram för lagring av information
lagrad under den tid som lagen tillåter. De raderas när det inte längre är nödvändigt att lagra dem. Lagringstiden beror på informationen samt bakgrunden till lagringen - därför är det inte möjligt att ange den allmänna längden på perioden

Utlämnande av information till tredje part Informationen , som är känd, vidarebefordras till ett antal tredje parter. Dessa tredje parter behandlar information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften. Som tidigare nämnt är personuppgifter såsom namn, e-post, adress m.m. lämnas endast vidare om samtycke lämnats. behandlar dig. Dessutom kan du när som helst vägra att använda informationen. Dessutom kan du få ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om någon information som behandlas är felaktig har du rätt att få den raderad eller rättad. Detta görs genom att kontakta oss på: kontakt@copenhagen-brew.dk

Om du upplever att vår behandling av dina personuppgifter är felaktig och du vill klaga kan du komma in kontakta Datatilsynet

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av: CopenhagenBrew ApS
Peter Holmsvej 15A, 2450, Köpenhamn SV
Telefon: +45 53 64 10 33
E-post: kontakt@copenhagenbrew.dk
CVR: 42120197