Copenhagen Brew
Privatspolitik
Sist oppdatert: 13/03/2022

Som besøkende til vår nettside er du i trygge hender. Nedenfor er vår datapolicy, som omhandler informasjonen vi samler inn for å sikre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Videre beskriver vi hvorfor du kan navigere rundt på siden vår med ro i sinnet uten å bekymre deg for om vi misbruker dine digitale fotavtrykk på nettstedet

Personlig informasjon
Når du går inn på nettstedet vårt, blir din personlige informasjon registrert. Personopplysninger er informasjon som fører tilbake til deg. Dette kan bl.a. være informasjon om din datamaskin eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk plassering, samt din navigasjon på siden. Denne informasjonen kan brukes ifm. nyhetsbrev, konkurranser, undersøkelser osv.

Formålet med å lagre informasjon
Denne informasjonen er ment å identifisere deg som bruker, slik at annonsene du kan vises, får størst mulig relevans. Videre brukes opplysningene til å registrere kjøp og betalinger, og for å sikre at tjenestene du etterspør blir levert korrekt – dette kan for eksempel være nyhetsbrev, kunngjøringer etc. Dersom du gir samtykke til og oppgir navn, e-post , adresse , telefonnummer og betalingsinformasjon, kan denne informasjonen også behandles. Som regel vil denne informasjonen kun være tilgjengelig ved opprettelse av kjøp eller pålogging

Sikkerhetstiltak
Tekniske og organisatoriske tiltak er iverksatt til informasjonen vi har vil bli slettet, publisert, tuklet med, forringet eller misbrukt i strid med loven

Tidsramme for lagring av informasjon
lagret for den perioden loven tillater. De slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre dem. Oppbevaringsperioden avhenger av informasjonen samt bakgrunnen for oppbevaring - derfor er det ikke mulig å spesifisere den generelle lengden på perioden

Utlevering av informasjon til tredjepart Informasjonen , som er kjent, videreformidles til en rekke tredjeparter. Disse tredjepartene behandler informasjon på våre vegne og kan ikke bruke den til egne formål. Som tidligere nevnt vil personopplysninger som navn, e-post, adresse mv. gis kun videre dersom samtykke er gitt.behandler om deg. I tillegg kan du når som helst nekte å bruke informasjonen. I tillegg kan du få ditt samtykke til å få behandlet opplysninger om deg. Hvis noen opplysninger som behandles er feil, har du rett til å få den slettet eller rettet. Dette gjøres ved å kontakte oss på: kontakt@copenhagen-brew.dk

Hvis du føler at vår behandling av personopplysningene dine er feil og du ønsker å klage, kan du komme inn kontakt til Datatilsynet

Utgiver
Nettstedet eies og publiseres av: CopenhagenBrew ApS
Peter Holmsvej 15A, 2450, København SV
Telefon: +45 53 64 10 33
E-post: kontakt@copenhagenbrew.dk
CVR: 42120197